Kuruma Özel Seviye Tespit Sınavı

ingilizce-sinav

Kurumların kendi iç değerlendirmelerinde kullanmak istedikleri veya özel amaca yönelik talep ettikleri, tamamlandığında mülkiyeti sadece o kuruma ait olacak yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü sınavlar kurumun talep ve ihtiyacı doğrultusunda özel olarak hazırlanır. Değerlendirme  kriteri, cevap kağıdı ve cevap anahtarı da dahil olarak set halinde ilgili kişilere teslim edilir.

Online Yazılı sınav, başlangıç düzeyinden ileri seviyeye kadar, AB Dil Çerçeve Standartlarına (CEF) uygun olarak 6 temel seviyede katılımcıların dil bilgisi okuduğunu anlama ve kelime dağarcığının genişliğini ölçer.

Yazılının ardından katılımcıların tek tek alındıkları sözlü mülakatlarda konuşma ve dinlediğini anlama becerileri “seviye belirleme” konusunda tecrübeli, anadili İngilizce olan eğitmenler tarafından değerlendirilir. Sınava alınan kurum çalışanları için sonrasında bir eğitim planlaması öngörülüyorsa, sınav sonrasında “ihtiyaç analizi” de yapılır.

Sonuçlar raporlanırken, aynı zamanda da katılımcının dili nerede ve nasıl kullandığına bağlı olarak en uygun eğitim seçenekleri, maliyet ve süresi çıkarılarak kurumdaki ilgili kişilere sunulur.

Online Kurumsal Seviye Tespit Sınavı

Kurumların yeni işe alımlar ve kurum içi yeni görevlendirmelerde değerlendirmek üzere çalışanlarına uygulanmasını istedikleri; çalışanların İngilizce dil seviyeleri ile geliştirmeleri gereken dil becerilerinin belirlendiği online sözlü ve yazılı İngilizce sınavlardır.