Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR
1.1. ENGİN FİKİRLER YABANCI DİL VE EĞT.MERK.A.Ş.
1. LEVENT AYDIN SOK. F BLOK F-B 12 BESIKTAS/ ISTANBUL
(Bu Sözleşmede kısaca “TEN” olarak anılacaktır.)
1.2. Form üzerinde yazan Ad Soyad :
Form üzerinde yazan E-Posta Adresi :
(Bu Sözleşmede kısaca “ÖĞRENCİ” olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – TANIMLAR
İşbu Sözleşme metni içerisinde;
3.1. TALKENGLISHNOW.COM: TEN’in İngilizce eğitim hizmeti sağladığı internet sitesi.
3.2. KONUŞMA SINIFI: İnternet üzerinden İngilizce konuşma pratiği sağlayan sanal sınıf uygulaması
3.3. TARAFLAR: TEN ve ÖĞRENCİ

MADDE 3- KONUSU
İşbu Sözleşme ÖĞRENCİ tarafından TALKENGLISHNOW.COM üzerinden alacağı hizmetler karşılığında TEN’e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmetin adı, süresi, bedeli ve ödeme şekli aşağıdaki gibidir.
Hizmetin Adı: “Seçilen Hizmet”
Hizmetin Süresi: “Seçilen Hizmet Süresi”
Hizmetin Bedeli: “Seçilen Hizmet Bedeli”
Ödeme Şekli: “Seçilen Ödeme Şekli”

MADDE 4 – TEN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. TEN, ÖĞRENCİ’ye “Seçilen Hizmet Süresi” kadar TALKENGLISHNOW.COM erişimi sağlayacaktır.
4.2. TEN, kendi belirleyeceği tarih ve saatlerde olmak şartıyla KONUŞMA SINIFI’nı ÖGRENCI’nin kullanımına açacaktır. KONUŞMA SINIFI erişim takvimi öğrenciye bilgi olarak sunulacaktır.
4.3. TEN, internet altyapısı el verdigi ölçüde http://talkenglishnow.com adresine haftanın 7 günü 24 saat erişim imkanı verecektir. Oluşabilecek internet erişim ve altyapı sorunlarından TEN sorumlu tutulamaz.
4.4. TEN, ÖĞRENCİ’nin kişisel bilgilerini bilinen en yüksek güvenlik standartlarında koruyacağını kabul ve taahhüt eder.
4.5. TEN, ÖĞRENCİ’nin seçmiş olduğu ödeme şekline göre “Seçilen Hizmet Bedelini” tahsil etme hakkına sahiptir.

MADDE 5 – ÖGRENCININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. ÖĞRENCİ, TEN’in ihtiyaç duyduğu tüm kişisel bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlayacağını kabul eder.
5.2. ÖĞRENCİ, seçtiği “Seçilen Hizmet” için “Seçilen Hizmet bedeli” “Seçilen Ödeme Şekli” ile ödeyecektir.
5.3. ÖĞRENCİ, KONUŞMA SINIFI’nı kullanabilmesi için aşağıda belirtilen özelliklerdeki bilgisayarı ve programları sağlamak ile yükümlüdür;
Windows• En az Pentium 4 işlemci,• En az 1 GB Hafıza, Ses Kartı,
• En az Microsoft® Windows 7,
• Microsoft Internet Explorer 8 ya da üstü, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, Adobe Flash 13.0 ya da üstü Tarayıcı Eklentisi,
• En az 1024 KB internet erişimi
Mac OS
• 1.83GHz Intel Core™ Duo or faster processor
• 512MB of RAM (1GB recommended)
• Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10
• Mozilla Firefox; Apple Safari; Google Chrome
• Adobe Flash Player 13.0+
Mobile
• Apple destekli cihazlar: iPhone 6,iPhone 6S, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 4S, iPad Retina display, iPad 3, iPad 2, iPad mini,
• Apple destekli işletim sistemleri: iOS 6 ve üstü • Android destekli işletim sistemleri: 4 ve üstü

MADDE 6 – DEĞİŞİK HÜKÜMLER
6.1. TEN, ÖĞRENCİ’ye KONUŞMA SINIFI’ndan verim alabilmesi için çalışma tavsiyelerinde bulunacaktır. ÖĞRENCİ belirtilen çalışma tavsiyelerine uymaz ve kendi eksiklikleri sebebiyle KONUŞMA SINIFI’ndan olumlu sonuç alamamasından TEN sorumlu tutulamaz.
6.2. TEN, ÖĞRENCİ’nin kayıt olurken ilettigi kişisel bilgileri ateş duvarı (Firewall), atak önleyici sistemler gibi bilinen en iyi güvenlik standartlarina göre koruyacaktır. TALKENGLISHNOW.COM’a yapılacak kötü amaçlı saldırılar veya Microsoft Windows işletim sisteminin kendi açıkları sonucunda ÖĞRENCİ’nin kişisel bilgilerinin 3. kişilere geçmesi sebebiyle oluşan maddi veya manevi zarardan TEN sorumlu tutulamaz.
6.3. Sözleşmenın Devri: TARAFLAR, işbu sözlesmede geçen hak ve yükümlülüklerini önceden TARAFLAR arasında yazılı veya sözlü anlaşma olmaksızın üçüncü bir kişiye veya organizasyona devredemez, bu haklar ve yükümlülükler üzerinde herhangi bir rehin hakkı veya başka türlü bir hak tesis edemez veya bu hak ve yükümlülüklerle ilgili olarak tali lisans veremez.
6.4. Uygulanacak Kanun: İşbu Sözleşmenin tatbik veya tefsirinden dogacak uyusmazlıklarda TARAFLAR, münhasir olarak İstanbul (Sultanahmet) mahkemesinin ve icra dairelerinin yetkisini ve Türk Hukuku uygulamasını kabul ederler.
6.5. Tebligat Adresi: İşbu Sözleşme ile ilgili yapılacak her türlü tebligat, TARAFLAR’ın madde (1)’de gösterilen e-posta adreslerine yapılması halinde geçerli olur. Adres değisiklikleri diğer tarafa telefon veya e-posta aracılığıyla bildirilmediği taktirde bir önceki adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.
6.6. Sözleşmenin Süresi: İşbu Sözleşmenin süresi “Seçilen Hizmet Süresi” kadardır.

MADDE 7 – FESİH
TARAFLARdan her biri, diğer tarafın sözleşmede yazılı yükümlülüklerini işbu sözleşmede öngörülen süreler ve şartlar dahilinde yerine getirmemesini ispat ettiği halde maddi ve manevi tazminat haklarına halel gelmeksizin, sözleşmeyi istedikleri an feshedebilir.

MADDE 8 – SÖZLEŞMENIN SONA ERMESİNİN VE FESHİNİN SONUÇLARI
İşbu sözleşmenin feshi veya sona ermesi neticesinde TARAFLAR’ın işbu sözleşme uyarınca sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükler sona erecektir.

MADDE 9 – BÜTÜN SÖZLEŞME
İşbu sözleşme, TEN’in ÖGRENCİ’ye sağlayacağı hizmetler ve ÖGRENCİ’nin “Seçilen Hizmet Süresi” ile alacağı “Seçilen Hizmet” karşılığında TEN’e “Seçilen Ödeme Şekli” ile ödeyecegi “Seçili Hizmet Bedeli” ile ilgilidir. İster yazılı ve ister sözlü olsun işbu sözlesmeden önceki tüm anlaşmalar, ön sözleşmeler, beyanlar, müzekkereler ve taahhütler işbu sözlesme ile hükümsüz kılınmıştır.

MADDE 10 – KAMPANYA
TEN ÖĞRENCİYE detayları işbu Sözleşmede belirtilen ve Başlangıç Tarihi: 10.05.2016 ve Bitiş Tarihi: 19.06.2016 olan bir Kampanya hakkı sunmaktadır. Buna göre TEN kazanan ÖĞRENCİYİ Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderecektir:

10.1. Çekilişi Düzenleyen: ENGİN FİKİRLER YABANCI DİL EĞİTİM A.Ş.
10.2. Çekilişe Katılma şekil ve şartları: Çekilişi düzenleyen kurumun TEN 10 isimli ürününü alarak
10.3. Çekilişin ne şekilde yapılacağı: Toplam katılımcı sayısının rakam haneleri kadar torba veya kutulara yeteri adette konulan numaralı toplarla çekilmesi suretiyle, noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir.
10.4. Kampanya sonuç açıklanması 20.06.2016 tarihinde web sitesinde (ten10.com.tr) yapılacaktır.
10.5. Amerika’ya Gidiş Tarihi : 15.08.2016
Amerika’dan Dönüş Tarihi : 22.08.2016
Tarihler TEN tarafından gerekli görülmesi halinde TEN’in takdirine bağlı olarak değiştirilebilir.
10.6. Pasaport ve vize işlemleri kazanan aday tarafından gerçekleştirilecek olup vizenin verilmesi halinde masraflar TEN tarafından karşılanacaktır. Şu kadar ki; vizenin alınamaması halinde Kazanan Aday Kampanyaya ilişkin tüm haklarını kaybeder.
10.7. Kampanya Kazanım Hakkı münhasıran Kazanan Aday’a ait olup Kazanan Aday vize alınamaması hali dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmayan tüm durumlarda Kampanyadan doğan haklarını üçüncü bir şahsa devredemez.
10.8. Kazanan adayın 18 yaşından küçük olması halinde Amerika Birleşik Devletleri’ne yanında birinci derecede yakın velisi ile gidebilir. Kazanan Adayın vize alamaması durumunda işbu madde uyarınca yanında gidecek olan kişinin de Kampanyadan yararlanma hakkı ortadan kalkar.
10.9. İşbu Kampanya münhasıran Kazanan Adayın Amerika Birleşik Devletleri’ne götürülmesi ile sınırlı olup, yolculuk esnasında, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve/veya Türkiye’ye dönüş esnasında herhangi bir sağlık problemi yaşanması ve/veya kendisinden kaynaklanan herhangi bir hukuka aykırı iş ve işlemlerinden münhasıran kendisi sorumlu olup, TEN’in üçüncü kişilere verilecek dolaylı ve/veya doğrudan zararlar dahil ancak bununla sınırlı olmayan başkaca herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TEN işbu maddede yer alan durumlardan dolayı kendisinin uğrayacağı tüm zararlara ilişkin rücu hakkını saklı tutmaktadır.

MADDE 11 – KABUL
11 (on) ana maddeden ibaret işbu Sözlesme taraflarca okunmuş ve tümüyle kabul edilmistir. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

ENGİN FİKİRLER YABANCI DİL VE EĞT.MERK.A.Ş

Form üzerinde yazan Ad Soyad
Form üzerinde yazan E-Posta Adresi
Kayıt olurken kullanılan IP adresi
Kayıt Tarihi
Not: IP adresi ve tarih bilgileri ileride oluşabilecek anlaşmazlıklarda kullanılacaktır.