Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR
1.1. MOREPLUS EĞİTİM SAĞLIK VE DANIŞMANLIK TİCARET LTD.ŞTİ.
1. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Dostlar Apt. No:113 Kat:1 Şişli / İstanbul
(Bu Sözleşmede kısaca “TEN” olarak anılacaktır.)
1.2. Form üzerinde yazan Ad Soyad :
Form üzerinde yazan E-Posta Adresi :
(Bu Sözleşmede kısaca “ÖĞRENCİ” olarak anılacaktır.)

MADDE 2 – TANIMLAR
İşbu Sözleşme metni içerisinde;
3.1. TALKENGLISHNOW.COM: TEN’in İngilizce eğitim hizmeti sağladığı internet sitesi.
3.2. KONUŞMA SINIFI: İnternet üzerinden İngilizce konuşma pratiği sağlayan sanal sınıf uygulaması
3.3. TARAFLAR: TEN ve ÖĞRENCİ

MADDE 3- KONUSU
İşbu Sözleşme ÖĞRENCİ tarafından TALKENGLISHNOW.COM üzerinden alacağı hizmetler karşılığında TEN’e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmetin adı, süresi, bedeli ve ödeme şekli aşağıdaki gibidir.
Hizmetin Adı: “Seçilen Hizmet”
Hizmetin Süresi: “Seçilen Hizmet Süresi”
Hizmetin Bedeli: “Seçilen Hizmet Bedeli”
Ödeme Şekli: “Seçilen Ödeme Şekli”

MADDE 4 – TEN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. TEN, ÖĞRENCİ’ye “Seçilen Hizmet Süresi” kadar TALKENGLISHNOW.COM erişimi sağlayacaktır.
4.2. TEN, kendi belirleyeceği tarih ve saatlerde olmak şartıyla KONUŞMA SINIFI’nı ÖGRENCI’nin kullanımına açacaktır. KONUŞMA SINIFI erişim takvimi öğrenciye bilgi olarak sunulacaktır.
4.3. TEN, internet altyapısı el verdigi ölçüde http://talkenglishnow.com adresine haftanın 7 günü 24 saat erişim imkanı verecektir. Oluşabilecek internet erişim ve altyapı sorunlarından TEN sorumlu tutulamaz.
4.4. TEN, ÖĞRENCİ’nin kişisel bilgilerini bilinen en yüksek güvenlik standartlarında koruyacağını kabul ve taahhüt eder.
4.5. TEN, ÖĞRENCİ’nin seçmiş olduğu ödeme şekline göre “Seçilen Hizmet Bedelini” tahsil etme hakkına sahiptir.

MADDE 5 – ÖGRENCININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. ÖĞRENCİ, TEN’in ihtiyaç duyduğu tüm kişisel bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlayacağını kabul eder.
5.2. ÖĞRENCİ, seçtiği “Seçilen Hizmet” için “Seçilen Hizmet bedeli” “Seçilen Ödeme Şekli” ile ödeyecektir.
5.3. ÖĞRENCİ, KONUŞMA SINIFI’nı kullanabilmesi için aşağıda belirtilen özelliklerdeki bilgisayarı ve programları sağlamak ile yükümlüdür;
Windows• En az Pentium 4 işlemci,• En az 1 GB Hafıza, Ses Kartı,
• En az Microsoft® Windows 7,
• Microsoft Internet Explorer 8 ya da üstü, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, Adobe Flash 13.0 ya da üstü Tarayıcı Eklentisi,
• En az 1024 KB internet erişimi
Mac OS
• 1.83GHz Intel Core™ Duo or faster processor
• 512MB of RAM (1GB recommended)
• Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10
• Mozilla Firefox; Apple Safari; Google Chrome
• Adobe Flash Player 13.0+
Mobile
• Apple destekli cihazlar: iPhone 6,iPhone 6S, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 4S, iPad Retina display, iPad 3, iPad 2, iPad mini,
• Apple destekli işletim sistemleri: iOS 6 ve üstü • Android destekli işletim sistemleri: 4 ve üstü

MADDE 6 – DEĞİŞİK HÜKÜMLER
6.1. TEN, ÖĞRENCİ’ye KONUŞMA SINIFI’ndan verim alabilmesi için çalışma tavsiyelerinde bulunacaktır. ÖĞRENCİ belirtilen çalışma tavsiyelerine uymaz ve kendi eksiklikleri sebebiyle KONUŞMA SINIFI’ndan olumlu sonuç alamamasından TEN sorumlu tutulamaz.
6.2. TEN, ÖĞRENCİ’nin kayıt olurken ilettigi kişisel bilgileri ateş duvarı (Firewall), atak önleyici sistemler gibi bilinen en iyi güvenlik standartlarina göre koruyacaktır. TALKENGLISHNOW.COM’a yapılacak kötü amaçlı saldırılar veya Microsoft Windows işletim sisteminin kendi açıkları sonucunda ÖĞRENCİ’nin kişisel bilgilerinin 3. kişilere geçmesi sebebiyle oluşan maddi veya manevi zarardan TEN sorumlu tutulamaz.
6.3. Sözleşmenın Devri: TARAFLAR, işbu sözlesmede geçen hak ve yükümlülüklerini önceden TARAFLAR arasında yazılı veya sözlü anlaşma olmaksızın üçüncü bir kişiye veya organizasyona devredemez, bu haklar ve yükümlülükler üzerinde herhangi bir rehin hakkı veya başka türlü bir hak tesis edemez veya bu hak ve yükümlülüklerle ilgili olarak tali lisans veremez.
6.4. Uygulanacak Kanun: İşbu Sözleşmenin tatbik veya tefsirinden dogacak uyusmazlıklarda TARAFLAR, münhasir olarak İstanbul (Sultanahmet) mahkemesinin ve icra dairelerinin yetkisini ve Türk Hukuku uygulamasını kabul ederler.
6.5. Tebligat Adresi: İşbu Sözleşme ile ilgili yapılacak her türlü tebligat, TARAFLAR’ın madde (1)’de gösterilen e-posta adreslerine yapılması halinde geçerli olur. Adres değisiklikleri diğer tarafa telefon veya e-posta aracılığıyla bildirilmediği taktirde bir önceki adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.
6.6. Sözleşmenin Süresi: İşbu Sözleşmenin süresi “Seçilen Hizmet Süresi” kadardır.

MADDE 7 – FESİH
TARAFLARdan her biri, diğer tarafın sözleşmede yazılı yükümlülüklerini işbu sözleşmede öngörülen süreler ve şartlar dahilinde yerine getirmemesini ispat ettiği halde maddi ve manevi tazminat haklarına halel gelmeksizin, sözleşmeyi istedikleri an feshedebilir.

MADDE 8 – SÖZLEŞMENIN SONA ERMESİNİN VE FESHİNİN SONUÇLARI
İşbu sözleşmenin feshi veya sona ermesi neticesinde TARAFLAR’ın işbu sözleşme uyarınca sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükler sona erecektir.

MADDE 9 – BÜTÜN SÖZLEŞME
İşbu sözleşme, TEN’in ÖGRENCİ’ye sağlayacağı hizmetler ve ÖGRENCİ’nin “Seçilen Hizmet Süresi” ile alacağı “Seçilen Hizmet” karşılığında TEN’e “Seçilen Ödeme Şekli” ile ödeyecegi “Seçili Hizmet Bedeli” ile ilgilidir. İster yazılı ve ister sözlü olsun işbu sözlesmeden önceki tüm anlaşmalar, ön sözleşmeler, beyanlar, müzekkereler ve taahhütler işbu sözlesme ile hükümsüz kılınmıştır.

MADDE 10 – KABUL
11 (on) ana maddeden ibaret işbu Sözlesme taraflarca okunmuş ve tümüyle kabul edilmistir. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

MOREPLUS EĞİTİM SAĞLIK VE DANIŞMANLIK TİCARET LTD.ŞTİ.

Form üzerinde yazan Ad Soyad
Form üzerinde yazan E-Posta Adresi
Kayıt olurken kullanılan IP adresi
Kayıt Tarihi
Not: IP adresi ve tarih bilgileri ileride oluşabilecek anlaşmazlıklarda kullanılacaktır.