MÜFREDAT

TEFL sertifikasına sahip olmak, sadece iş bulma konusunda belirli vasıflara sahip olmaktan çok daha fazlasıdır; olabileceğiniz en iyi eğitmen olabilmenizdir! Çekirdek Müfredatımız size ilk sınıfınıza güvenle girmeniz için gereken pratik becerileri vermektedir.

TEFLOnline.com çekirdek müfredatı, ESL/EFL eğitiminin temelleri, video dersleri, açık kitap inceleme testleri ve her modül için yazılı ödevler içeren 13 modülden oluşmaktadır. Ek bölümler arasında bir terimler sözlüğü, eğitmenler için bir kaynak kitaplığı ve yurtdışında iş bulma rehberi yer almaktadır. TEFLOnline.com’a kayıt olduktan sonra, ödevlerinize not verecek ve kurs boyunca size rehberlik edecek özel eğitmeniniz sizin için atanacak.

(1-6. Modüller, 40 saatlik Temel Sertifika Kursuna dahildir)

Modül 1: Eğitmenin ve Öğrencinin Rolleri, Yaklaşımlar ve Yöntemler

 • Başarılı eğitmen ve öğrencilerin kişisel özelliklerinin ve alışkanlıklarının analiz edilmesi.
 • Eğitmenlerin, organizatör ve kolaylaştırıcı gibi bir dil sınıfında oynadığı rollerin kategorize edilmesi.
 • Etkili öğretim stratejileri için ön önerilerde bulunulması.
 • İletişimsel Dil Eğitimi, Sesli-Dilbilim Yöntemi ve Doğrudan Yöntem gibi tarihi ve güncel dil öğretim yöntemlerinin kategorize edilmesi.
 • Sınıf içi ortamın öğrenme etkinliklerine uygun olması için olası uyarlamaların tanımlanması
 • Etkili sınıf içi talimatların özelliklerinin ve talimatların kontrolü için stratejilerin tanımlanması
 • Öğrencileri pasif bilgi almaya teşvik etmek yerine öğrencilerden bilgi edinmenin yararlarının özetlenmesi
 • Öğrencileri etkili bir şekilde yönlendirmek ve/veya onlardan bilgi edinmek için stratejilere ilişkin örneklerin verilmesi
 • Hataların analiz ve kategorize edilmesi ve öğrenme ve eğitimdeki yararlarının açıklanması
 • Ders kitaplarını kullanmanın bazı avantaj ve dezavantajlarının belirtilmesi.
 • Sınıfları, öğrenciler ve eğitmenler için etkili çalışma alanları olarak yönetmek için bazı özel tekniklerin tanımlanması.
 • İngilizcenin dil sistemlerine göre kategorize edilmesi: kelime bilgisi, gramer yapısı, fonoloji ve işlev
 • İngilizcenin dil becerilerine göre kategorize edilmesi: konuşma, yazma, dinleme ve okuma
 • Birden fazla beceriyi bir dil dersine dahil etmek için bazı stratejilere örnekler verilmesi ve ayrıca sistem çalışmalarının da dahil edilmesi
 • Modern İngilizcenin gelişimine dair bazı vurguların tanımlanması
 • İngilizcede hecelemenin bazı zorluklarının ve bu zorlukların tarihsel nedenlerinin açıklanması
 • Sınıf içi stratejileri netleştirmek için eğitimsel araştırmalardaki bilgilerin karşılaştırılması
 • Anlaşılabilir girdi, maruz kalma, forma odaklanma, metabiliş, içerik ve dilbilgisi geribildirimi, farkına varma ve örtük ve açık bilgiler gibi anahtar dil terminolojisi ve kavramların tanımlanması
 • Anlam, fonoloji ve hedef dil noktalarının şekli dahil olmak üzere bir dil analiz aşamasının öğelerinin tanımlanması
 • Öğrencinin özerkliğini ve başarısını arttırmak için metabilişsel stratejilerle dil öğrenimine çalışma tekniklerin uygulanması
 • İngilizce dilini öğrenenlerin test edilmesinin nedenlerinin açıklanması
 • Mevcut bazı yerleştirme, başarı ve yeterlilik sınavlarının tanımlanması
 • Bir sınıf içinde test yapmanın farklı amaçlarının açıklanması
 • Sınıf içi eğitmenler tarafından geliştirilebilecek çeşitli ilerleme testi türlerinin belirtilmesi
 • Etnomerkezcilik, kültür şoku, ülke şoku, çevredeki kültürleri kabul etme, derin ve yüzey kültürü gibi kültürün etkisini tartışmak için uygun terminolojinin kullanılması.
 • Cinsiyet rolleri gibi derin kültür unsurları ile belirli bir kıyafet tarzında giyinmek gibi yüzey kültürü arasındaki sık ilişkinin incelenmesi.
 • Karşılama sırasındaki fiziksel temas gibi kültürler arasında sıklıkla değişen ortak davranışların gruplandırılması ve gerekli potansiyel uyarlamaların dile getirilmesi
 • Yurtdışında başarılı bir öğretim deneyimine katkıda bulunan davranış ve tutumları teşvik etmek için bazı stratejilerin ve ipuçlarının keşfedilmesi
 • Dil çalışmasının belirli alanlarına odaklanmaya yardımcı olmak için dilin çeşitli sistem ve becerilere göre sınıflandırılması
 • Dil sınıfında okuma ve dinleme çalışmasının amaçlarının incelenmesi
 • Okuma ve dinleme becerilerini güçlendirmek için bazı etkili ders dizileri veya biçimlerinin formüle edilmesi
 • Bu ders dizilerinin başarılı bir şekilde uygulanması için bazı stratejilerin ve ipuçlarının önerilmesi.
 • Dil çalışmasının belirli alanlarına odaklanmaya yardımcı olmak için dilin çeşitli sistem ve becerilere göre sınıflandırılması
 • Dil sınıfında konuşma ve yazma çalışmasının amaçlarının incelenmesi
 • Öğrenci merkezli konuşma etkinliklerinin tanımlanması
 • Konuşma ve yazma becerilerini güçlendirmek için bazı etkili ders dizilerinin oluşturulması
 • Bu ders dizilerinin başarılı bir şekilde uygulanması için bazı stratejilerin ve ipuçlarının önerilmesi
 • Anlam, çağrışım, ifade, sıralama, kayıt, heceleme, konuşmanın bir kısmı ve telaffuz dahil olmak üzere kelime çalışmasının farklı yönlerinin tartışılması.
 • Bağlamın nasıl oluşturulacağı ve bir kelimenin anlamının, biçiminin ve işlevinin nasıl açıklanacağının tarif edilmesi.
 • Kelime öğretmek için etkili bir dil odaklama aşamasının öğelerinin tanımlanması
 • Kelimeleri ortaya çıkarmak ve kelimelerin anlamlarını kontrol etmek için bazı stratejilerin ve ipuçlarının önerilmesi.
 • Resmi İngilizce kuralları – kuralcı dilbilgisi – ve öğrencilerin karşılaşacakları genel kullanımlar – betimleyici dilbilgisi arasındaki farklar
 • Konuşma bölümleri, fiil zamanları, cümlecikler, kipler, koşullu formlar ve pasif ses gibi bazı temel yapıtaşı dilbilgisi terimlerinin tanımlanması.
 • Mevcut dilbilgisi uzmanlık seviyesinin değerlendirilmesi
 • Dil odak aşamasının etkili unsurlarının, etkili gramer dersinde bir aşama olduğunun belirtilmesi
 • Bu unsurların başarılı bir şekilde uygulanması için bazı stratejilerin ve ipuçlarının önerilmesi
 • Fonemlerin telaffuzu, ses ve sembol korelasyonu ve kopukluğu, kelime ve cümle vurgusu ve tonlama şablonları dahil olmak üzere fonolojinin öğelerinin tanımlanması.
 • Bir fonem ile bir harf arasındaki farkın ayırt edilmesi Bridge Proprietary Sayfa 5
 • Fonemik senaryonun ESL sınıfında kullanımının yararlı olacağı bir durumun tanımlanması
 • Öğrencilerin fonolojideki ilerlemelerini destekleyici minimal eşlerle çalışmak gibi bazı özel stratejilere örnekler verilmesi
 • Fonoloji etkinliklerini ve uygulama olanakları sağlayabilecek oyunların incelenmesi.
 • Ders planlamanın nedenlerinden bazılarının incelenmesi
 • Kapsamlı planların içermesi gereken bileşenlerin özetlenmesi
 • Ders hedeflerini, öğrenci merkezli ve ölçülebilir kılan niteliklerin tanımlanması
 • Model ve örnek olarak örnek ders planlarının incelenmesi ve analiz edilmesi.
 • Dil eğitimini desteklemede yararlı olan çeşitli yüksek ve düşük teknolojili görsel yardımcıların belirlenmesi
 • İngilizce derslerinin anlamlı aşamalarını elde etmek üzere etkinliklerin ve oyunların nasıl uyarlanabileceğinin incelenmesi
 • Video ve bilgisayarla zenginleştirilmiş dersleri tasarlama ve uygulama konusunda etkili önerilerin geliştirilmesi
2
4
6